Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

Vljudno vas vabimo na

 

ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA,

 

ki bo v četrtek, 4. aprila 2013 ob 19.00 uri,

v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

  

DNEVNI RED:

 

1.       Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora

2.       Letno poročilo društva za leto 2012, poročilo predsednika in blagajnika

3.       Poročilo nadzornega odbora

4.       Poročilo verifikacijske komisije

5.       Razprava na poročila in sprejem poročil

6.       Program dela in finančni načrt za leto 2013

7.       Razno

 

Na začetku zbora članov bo Mojca Ferle predstavila članek Ljubljana in razvoj klekljane čipke na Slovenskem iz nove monografije Idrijska čipka – z nitjo pisana zgodovina. Pomembno vlogo v razvoju čipkarstva so odigrala tudi klekljarska središča s širšega loškega območja.

 

Na zboru članov boste lahko kupili naše starejše publikacije  po zelo ugodnih cenah. V prodaji bo tudi monografija Idrijska čipka.

 

Mojca Ferle                                                 mag. Aleksander Igličar             tajnica                                                                           predsednik

 

 

GRADIVA:

Poročilo predsednik za leto 2012
Poročilo blagajnika za leto 2012
Računovodski izkazi za leto 2012
Poročilo nadzornega odbora za leto 2012
Program dela za leto 2013
Finančni načrt za leto 2013