Muzejsko društvo Škofja Loka vas v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka in skupino Lonka iz Stare Loke vabi na spominski večer

HOMMAGE a TONE LOGONDER
1932  -  1987  -   2012

ob osemdeseti obletnici rojstva in petindvajsteti obletnici smrti akademskega kiparja Toneta Logondra,

ki bo na Valentinovo v torek, 14. februarja 2012 ob 18. uri v preddverju pritličja Gimnazije Škofja Loka.

Pobudnik in pripravljalec večera Alojzij Pavel Florjančič se bo o Logondrovem življenju in delu pogovarjal z njegovimi sorodniki in prijatelji. Kot zanimivost večera bosta na ogled kiparski portet Toneta Logondra, ki ga je izdelal njegov sošolec na ljubljanski Akademiji upodabljajočih umetnosti Stane Jarm (umrl lani) in Logondrovo diplomsko delo Andrejček izdelano v belem cararskem marmorju. Več v priloženem vabilu.

Akademski kipar Tone Logonder se je rodil 11. januarja 1932 v vasi Pevno kot edini otrok Antonije Logonder. Njegov gmotni položaj je bil slab, saj je živel samo z materjo, ki je skupaj s sestro živela na kmetiji, ki je merila le 57 arov in je bila edini vir dohodka. Tonetovo šolanje na Srednji šoli za umetno obrt v Ljubljani in kasneje na Akademiji upodabljajočih umetnosti je bilo težko in skromno, ob veliki podpori dobrotnikov.

Diplomiral je leta 1961, po zaključenem vojaškem roku pa se je leta 1963 zaposlil kot učitelj likovne vzgoje na osnovni šoli v Poljanah, kasneje pa v Gorenji vasi, kjer je poučeval do leta 1977. Nato je bil dve leti zaposlen kot kašer - kipar za scenske elemente v gledališkem ateljeju v Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani. Od leta 1978 naprej pa je bil profesor likovne vzgoje na loški gimnaziji. Umrl je v prometni nesreči na Koroškem v Avstriji 19. septembra 1987.

Lahko rečemo, da je bil Tone Logonder loški mestni kipar, saj je po mestu postavljenih veliko njegovih del: kip Jurija in Agate pred Namo, kip matere v Podlubniku, Groharjev kip v Groharjevem naselju, relief na pročelju knjižnice.

Ena njegovih najbolj prepoznavnih stvaritev je monumentalni kip slikarja Ivana Groharja, ki je bil postavljen v Sorici leta 1981 ob sedemdeseti obletnici njegovega rojstva. Po mnenju Črtomira Zorca je "ta spomenik poleg Ljubljanskega Trubarjevega gotovo najlepši na Slovenskem". (Vir: Dušan Koman: Kipar Tone Logonder, založba Atelje T Škofja Loka, 1996). 

Pri delu je Logondru pomagal tedanji dijak Metod Frlic, sedanji profesor kiparstva na Likovni akademiji v Ljubljani in avtor spominskih obeležij v Aleji znamenitih Ločanov, v kateri je bilo leta 1998 kot prvo postavljeno prav obeležje Tonetu Logondru.

Logonder je tudi avtor obeležja dr. Jožetu Rantu, pionirju slovenskega zobozdravstva, na njegovi rojstni hiši na Godešiču. Kot zanimvost dodajamo fotografijo iz Logondrove razstave v prostorih Krajevne skupnosti Godešič oktobra 1983. Na fotografiji so: (z leve proti desni): nn, Drago Hafner, Ivan Igličar, slikar Janez Hafner (čepi), kipar Tone Logonder, Miro Križnar in slikar Franc Novinc.

Več o življenju in delu kiparja Toneta Logondra na spletnih straneh Wikipedije (dostop tukaj).