Združenje civilnih pobud Škofja Loka vabi k podpisu peticije

"ZA MESTNI PARK NUNSKI VRT V ŠKOFJI LOKI".

Izvršni odbor Muzejskega društva omenjenje peticije ni obravanal in se do nje ni opredelil. Ker se poslanstvo Muzejskega društva Škofja Loka nanaša tudi na ohranjanje kulturne dediščine, smo informacijo o peticiji uvrstili na našo spletno stran in jo s tem posredovali našim članom ter obiskovalcem naše strani, ki se lahko do nje vsebinsko opredelijo. Ker je ohranjanje kulturne dediščine vedno aktualno, še posebej v našem tisočletnem mestu in njegovi okolici, pripravljamo tematski Blaznikov večer, kjer bomo osvetlili stanje varovanja kulturne dediščine na Loškem.

Povzetek besedila peticije:
Podpisani stanovalci mestnega jedra Škofja Loka, občani Škofje Loke ter ostali podpisani prebivalci Slovenije, se ne strinjamo z uveljavljeno prakso v Sloveniji, da se na območjih, z visoko gostoto pozidanosti, tlakuje oz.pozida še zadnje odprte površine ter se jih namenja parkiranju, stanovanjski in drugi gradnji, namesto parkovnim in drugim zelenim površinam. Občine bi morale svojim občanom zagotavljati visoko kvaliteto bivanja tudi z zadostnimi zelenimi površinami in ostale probleme reševati z včasih pač dražjimi rešitvami kot je podzemno parkirišče.

Podpisniki opažamo, da se opisano dogaja povsod po Sloveniji zato želimo s konkretnim primerom opozoriti na to problematiko. V primeru Nunskega vrta v Škofji Loki predlagamo, da se tu namesto plačljivega parkirišča oblikuje mestni park z otroškim igriščem. Za potrebe parkiranja pa se naj se najprej izvede celovita prometna študija, ki bo poiskala bolj inovativne rešitve in območja za parkiranje (morda v povezavi z drugimi večjimi investicijami predvidenimi v centru mesta), v katera se ne vključuje odprtih zelenih površin.

Mestno jedro Škofje Loke nima dobro dostopnih zelenih površin, zadostnih zunanjih površin namenjenih otroški igri, območij za srečevanje mladostnikov, starejših; zato je nedopustno, da se še edino ravno zeleno površino znotraj mestnega obzidja nameni plačljivemu parkirišču. Nunski vrt je kot 'kulturna krajina Kranclja' vpisan v Register nepremične kulturne dediščine zaradi svoje velike kulturnozgodovinske vrednosti, ki bo z izvedbo parkirišča za vedno izgubljena. Ustrezna parkovna ureditev pa lahko kulturnozgodovinske elemente vključi v novo zasnovo.

Občina naj ureja območje Nunskega vrta kot to predvideva prostorski plan, torej kot športno rekreacijske zelene površine - parki (ZP). Čeprav prostorska zakonodaja tu sicer dovoljuje urejanje 'začasnih' parkirišč menimo, da bo tako ta neprecenljiva zelena površina za vedno izgubljena.

Podpisniki torej predlagamo, da se na območju Nunskega vrta namesto plačljivega parkirišča oblikuje mestni park, ki bo v novo parkovno ureditev vključeval kulturnozgodovinske elemente, otroško igrišče, sprehajališče, območja za srečevanje mladih, območja za počitek starejših in druge kompatibilne programe parkovnih površin.

Opomba: Fotografijo stanja in fotomontaži obeh možnosti (parkirišča in mestnega parka) si lahko ogledate na http://picasaweb.google.si/nunskivrt/NunskiVrt_peticija?feat=directlink

Svoj glas lahko oddate na spletnem naslovu:
http://www.thepetitionsite.com/15/peticija-za-mestni-park-nunski-vrt-v-skofj
i-loki