Arhivsko društvo Slovenije je Aškerčevo nagrado za leto 2012 podelilo

dr. Francetu Štuklu

za življenjsko delo na področju zbiranja, varovanja in ohranjanja arhivske dediščine ter za večletno delo v društvu.

Aškerčevo nagrado je prejel na slovesnosti, ki je bila v sredo, 17. oktobra 2012, v ljubljanski Mestni hiši. 

Ločan dr. France Štukl je dolgoletni član Muzejskega društva Škofja Loka, bil je predsednik in tajnik društva, je dolgoletni član uredniškega odbora Loških razgledov in avtor mnogih prispevkov o loški zgodovini, ki so objavljeni v Loških razgledih. Leta 2008 je bil imenovan za častnega člana društva. Je avtor treh obsežnih knjig Hiše na loškem I, II in III, ki so bile nedavno digitalizirane in uvrščene v digitalno knjižnico DLib. V Muzejskem društvu smo lani izdali njegovo knjigo Po poti kulturne dediščine, ki jo še vedno lahko naročite v spletni trgovini ali na običajnih prodajnih mestih v Škofji Loki. 

Dr. France Štukl je Aškerčevo nagrado za življenjsko delo prejel za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju zbiranja, varovanja in ohranjanja arhivske dediščine, posredovanja le te javnosti, strokovnega izobraževanja ter večletno zaslužno delo v Arhivskem društvu Slovenije, je zapisano v utemeljitvi nagrade.

Štukl je celotno poklicno pot namenil zbiranju, urejanju in objavljanju arhivskega gradiva. V času službovanja v Zgodovinskem arhivu Ljubljana je bil 20 let edini arhivist, ki je skrbel za varovanje, ohranjevanje in popularizacijo arhivske dediščine na škofjeloškem področju, nato pa vodja oddelka in pozneje samostojne enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Škofji Loki. V tem času je prevzel več kot 500 tekočih metrov arhivskega gradiva, ga strokovno uredil in oblikoval preko 300 arhivskih fondov. Za večino teh fondov je izdelal arhivske popise in inventarje, od katerih so nekateri še vedno v uporabi.

Kot piše v utemeljitvi, velja izpostaviti še vzpostavitev arhivske službe med ustvarjalci na terenu, v arhivu pa je Štukl svoje strokovno znanje ves čas prenašal na mlajše kolege. Postavil je tudi temelje za kasnejše evidentiranje arhivskega gradiva freisinških gospostev na slovenskem ozemlju. Njegova bibliografija obsega sedem samostojnih knjižnih monografij ter preko 170 drugih bibliografskih enot.

Arhivsko društvo Slovenije Aškerčevo nagrado in priznanja za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti podeljuje bienalno od leta 2002, in sicer ob dnevu slovenskih arhivov 20. oktobra. Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznanj za leto 2012 je pregledala osem predlogov za nagrade in priznanja.