V Muzejskem društvu Škofja Loka smo v mesecu obdarovanj svetnicam in svetnikom občinskega sveta Občine Škofja Loka podarili Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov, ki smo ga izdali oktobra.

Občinski svetniki namreč sprejemajo končno odločitev o postavitvi novega obeležja v Aleji, zato se nam je zdelo primerno, da so seznanjeni z nastajanjem Aleje, ki jo je v Vodniku podrobneje zapisal Alojzij Pavel Florjančič, pobudnik in glavni nosilec oblikovanja Aleje znamenitih Ločanov.

Besedilo spremnega dopisa lahko preberete tukaj.

Naj vas ob tej novici seznanimo, da že potekajo aktivnosti za postavitev novega obeležja. Ob 70-letnici poboja 50-tih talcev za Kamnitnikom, bo v začetku februarja 2014 v Aleji postavljeno obeležje zdravniku Viktorju Kocjančiču.