Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

Obveščamo vas, da bo 5. marca 2011 potekel 3-letni mandat predsedniku in članom izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

V skladu s 40. členom Pravil Muzejskega društva Škofja Loka lahko kandidate za predsednika in člane izvršnega odbora predlaga izvršni odbor ali najmanj 10 članov društva.


Vabimo vas, da nam najkasneje do petka, 25. februraja 2011 posredujete vaše predloge. Predlogu morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

Predloge pošljite na naš naslov: Muzejsko društvo Škofja Loka, Graska pot 13, 4220 Škofja Loka.

Hvala in prisrčno pozdravljeni!

Mojca Ferle
tajnica Muzejskega društva Škofja Loka