Loški muzej in Občina Škofja Loka vabita na predavanje in otvoritve filatelistične razstave

LOŠKO GOSPOSTVO OB KONCU 15. IN NA ZAČETKU 16. STOLETJA,

ki bo v četrtek, 10. marca 2011 ob 19. uri v spodnjih prostorih severovzhodnega stolpa Loškega gradu.

Etnologinja Mojca Šifrer Bulovec, strokovna sodelavka Loškega muzeja, nas bo seznanila z življenjem meščana in kmeta, razvojem obrti in trgovine ter družbenimi in političnimi spremembami - centralizacijo oblasti, turškimi vpadi in kmečkimi upori, ki so konec 15. in v začetku 16. stoletja zajeli tudi Loško gospostvo.

Arheolog Jože Štukl, strokovni sodelavec Loškega muzeja, bo obrazložil, kaj je potres, kako in zakaj nastane, kako je s potresno ogroženostjo širšega slovenskega in ožjega loškega področja. Nato se bo posvetil potresu leta 1511, njegovim razsežnostim in posledicam, ki jih je povzročil na vseh treh loških gradovih in na stavbah v samem mestu.

Filatelistično razstavo na temo potresov bosta pripravila dr. Peter Suhadolc, Univerza v Trstu in mag. Srečko Beričič, predsednik Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka. Ob odprtju razstave bo na izpostavljenem okencu Pošte Slovenije tudi dotiskana poštna dopisnica s priložnostnim žigom s prikazom spominske plošče škofa Filipa ob zgraditvi jugovzhodnega stolpa loškega gradu leta 1527.

Dogodek predstavlja začetek niza prireditev, ki se navezujejo na obletnico potresa, in o katerem bo spregovoril mag. MIha Ješe, župan Občine Škofje Loka. V glasbenem uvodu se bo predstavil Aleš Hadalin z ljudsko pesmijo Riba Faronika.

Uradno vabilo se lahko ogledate tukaj.