Z A P I S N I K

 

2. korespondenčne seje Izvršnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka.

 

Seja je potekala  v ponedeljek, 24. in v torek 25. aprila 2006 po elektronski pošti.

 

Odborniki: Peter Hawlina, mag. Srečko Beričič, mag. Miha Ješe, Dušan Koman,  dr. Tone Košir, Jana Mlakar, Franc Podnar, Peter Pokorn,  Judita Šega, Jože Štukl, Pavel A. Florjančič, dr. Andrej Rant, Ivica Krek, Helena Janežič, Evgen Benedik in Mojca Ferle so bili z gradivom seznanjeni po elektronski pošti.

 

Posredovano je bilo gradivo za naslednjo točko dnevnega reda:

 

  1. Predlog Petra Pokorna, kandidata za podpredsednika

 

 

 

 

K tč. 1

Predsednik P. Hawlina nas je seznanil  s soglasjem Petra Pokorna za prevzem funkcije podpredsednika MD Škofja Loka.

 

Člani Izvršnega odbora smo s predlogom soglašali in sprejeli naslednji

 

sklep:

 

Na občnem zboru MD Škofja Loka je bil za predsednika z večino glasov izvoljen Peter Hawlina. Za podpredsednika MD Škofja Loka je z večino glasov imenovan Peter Pokorn. Oba imenovana člana Izvršnega odbora sta hkrati tudi podpisnika v imenu Muzejskega društva Škofja Loka.

 

 

 

 

 

                                                                              Zapisala: Mojca Ferle