Muzejsko društvo Žiri je v četrtek, 3. 12. 2009 izdalo 39. številko zbornika Žirovski občasnik, ki ga je uredil Miha Naglič.

Uvodnik tokratne številke je pripravila žirovska rojakinja Spomenka Hribar, v katerem razmišlja o njenih 30-letnih prizadevanjih na narodno spravo v Sloveniji. Sledita daljša pogovora z rojakom Janezom Žakljem, ki živi v ZDA, in z dr. Lojzetom Gostišo ob stoletnici rojstva slikarja Maksima Sedeja. Dr. Petra Leben Seljak je pripravila dragocena znanstvena članka o zgodovini hiš na Ledinici in Stare šole.

Več o vsebini nove 39. številke Žirovskega občasnika lahko razberete iz vsebinske predstavitve urednika Miha Nagliča in kazala.

Zborniku je priložena zbirka izbranih pesmi žirovskega pesnika Franca Kopača, ki je umrl leta 2008.

Zbornik in knjigo lahko kupite na običajnih mestih v Žireh, naročilo pa lahko pošljete tudi uredniku Mihu Nagliču na njegov e-naslov: miha.naglic@siol.net


Vabljeni k nakupu in zanimivemu branju o ljudeh in krajih na žirovskem!