Občina Škofja Loka vabi na odprtje gostujoče razstave z naslovom

ANNO DOMINI 1511,

ki bo v sredo, 22. junija 2011 ob 19. uri v Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki.

Razstavo bosta predstavili: Martina Peljhan (RŽS Idrija) in Ina Cecić (ARSO).

V kulturnem programu bosta sodelovala Ljoba Jenče in Janez Jocif.

Letošnje leto mineva v znamenju obletnice najmočnejšega potresa na Slovenskem z epicentrom ob Idrijskem prelomu, ki je močno prizadel Furlanijo in zahodno Slovenijo, čutili so ga daleč po Evropi, temeljito pa je razmajal tudi Loško območje. Do usodnega dogodka je prišlo 26. marca 1511.

Ob tej priložnosti je Občina Škofja Loka pritegnila številne, strokovne in raziskovalne ustanove na občinski in nacionalni ravni, društva, kulturnike in umetnike, medije ter številne občane. Naš prvi namen je predstaviti Škofjo Loko pred potresom, posledice potresa ter podobo obnovljenega mesta iz zgodovinskih in arheoloških virov. V nadaljevanju pa želimo prikazati in obdelati tudi nove pojave povezane s tem dogodkom: nove priložnosti za nadaljnji razvoj in vzpon Škofje Loke iz razlicnih vidikov.

K sodelovanju smo pritegnili tudi naše sosednje občine in partnerska mesta. Idrija je letos obeležila 500-letnico potresa z odprtjem razstave, ki osvetljuje zgodovinska dogajanja v Idriji in Evropi na začetku 16. stoletja, zgošceno povzema zgodovino razumevanja nastanka potresov in poljudno osvetljuje osnovna vedenja o nastanku, merjenjih, učinkih in posledicah potresov.

Razstavo, ki jo bomo ob tej priložnosti gostili v Škofji Loki sta pripravila Rudnik živega srebra Idrija in Mestni muzej Idrija v sodelovanju s strokovnjaki z Urada za seizmologijo in geologijo pri ARSO, Arhivom RS, Oddelka za geoznanosti Univerze v Trstu in Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Razstava bo na ogled do 21. julija 2011.