Muzejsko društvo Škofja Loka je kot pobudnik postavitve Aleje znamenitih Ločanov županu Igorju Drakslerju poslalo pismo z vprašanjem o prihodnosti Aleje.

Kot je znano je bilo zadnje obeležje v Aleji postavljeno leta 2006, kar je v nasprotju z veljavnim občinskim odlokom in pravilnikom, ki določata, da naj se v občinskem proračunu vsako leto zagotovijo sredstva za postavitev najmanj enega obeležja.

Javni razpis za zbiranje kandidatov, ki ga po pravilniku pripravlja Odbor za družbene dejavnosti, je bil zadnjič objavljen za leto 2007, a žal loška javnost z rezultati razpisa ni bila seznanjena, kar je tudi v nasprotju z veljavnim občinskim pravilnikom, ki določa javno objavo odločitev odbora.

V Muzejskem društvu Škofja Loka menimo, da je Aleja znamenitih Ločanov pomembna s kulturnega, družbenega in drugih vidkov in menimo, da bi jo bilo potreno nadaljevati in vanjo uvrstiti nova obeležja pomembnih Ločanov, zato si želimo in upamo, da bomo pri županu, njegovih sodelavcih in občinskih svetnikih naleteli na podporo oziroma spoštovanje sprejetih občinskih odlokov.

Vsebino pisma lahko preberete tukaj.