V četrtek, 20. 11. 2008 je bila v polni Miheličevi galeriji v Kašči predstavitev nove 54. številke Loških razgledov (LR).

54. številko LR je predstavila nova urednica Judita Šega, ki ji je bila imenovana maja 2008. Osrednja tema je praznovanje 70. letnice delovanja Muzejskega društva, kar je obeleženo tudi na naslovnici, kjer je fotografija ustanoviteljev iz leta 1937 in portreti pomembnih osebnosti iz delovanja društva. V tokratni številki LR je na 382 straneh objavljenih okrog 40 prispevkov več kot 35-tih avtorjev. Na koncu so dodana tudi nova pravila Muzejskega društva.

V nadaljevanju večera sta Miha Naglič, urednik Žirovskega občasnika, in Primož Pegam, urednik Železnih niti, predstavila domoznanski publikaciji, ki izhajata v Žireh in Železnikih. Žirovski občasnik izhaja že 30 let in ga vsa leta ureja Miha Naglič. Izdaja ga Muzejsko društvo Žiri ob finančni podpori občine. Železne niti izhajajo zadnjih 5 let, vse od začetka pa jih ureja Primož Pegam. Izdaja jih Muzejsko društvo Železniki.

Pogovor je povezoval Vincenij Demšar, ki v društvu pripravlja Blaznikove večere.

Izid LR je osrednji dogodek v delovanju Muzejskega društva, zato se je na koncu večera predsednik mag. Aleksander Igličar zahvalil vsem sodelujočim in vsem članom organov društva za uspešno delo v zadnjem, viharnem letu. Veseli smo, da se je delovanje Muzejskega društva oživilo in da ponovno v loškem kulturnem in družbenem življenju dobiva pomen, ki ga je nekdaj že imel. Najlepši pokazatelj tega so dobro obiskani Blaznikovi večeri. Vabimo vas, da še naprej sodelujete z nami in za članstvo v društvu navdušite tudi vaše sorodnike in prijatelje.

LR bodo študentje članom društva v naslednjih dneh prinesli na dom oziroma  jih bodo dobili po pošti. Cena za člane znaša 15 EUR, za nečlane pa 20 EUR. LR boste v naslednjih dneh lahko kupili tudi na blagajni Loškega muzeja, v galeriji Ivana Groharja na Mestnem trgu, Turističnem društvu in v prostorih LTO Blegoš.