V visoki starosti 99. let je v petek. 16. septembra 2011 v Ljubljani umrla

gospa ZORA BLAZNIK (rojena Meštrov),

življenjska sopotnica dr. Pavleta Blaznika, soustanovitelja in dolgoletnega predsednika Muzejskega društva Škofja Loka.

Od nje smo se poslovili na mestnem pokopališču v Škofji Loki v torek, 20. septembra 2011.  Poslovilni nagovor  na pogrebu (dostop tukaj) je imel tudi predsednik  Muzejskega društva Škofja Loka.

Gospe Zori Blaznik se iskreno zahvaljujemo za vso podporo, ki jo je namenjala svojemu možu Pavletu, da je le-ta lahko izjemno uspešno vodil Muzejsko društvo Škofja Loka in pripravljal knjige ter druge zgodovinske prispevke o Škofji Loki in loškem ozemlju.

Domačim izrekamo globoko sožalje.

Naj počiva v miru in večna luč naj ji sveti!

Muzejsko društvo Škofja Loka
mag. Aleksander Igličar
predsednik