Na otvoritvenem večeru mednarodnega znanstvenega simpozija PASIJONI V EVROPI - Bogata dediščina za prihodnost, ki bo v četrtek, 17. marca 2011 ob 19. uri v Sokolskem domu na Mestnem trgu v Škofji Loki, bomo predstavili novo knjigo v naši zbirki Doneski -

PASIJONSKI DONESKI 2011/6.

Pasijonski doneski 2011/6 so že šesti Doneski po vrsti, ki se vsebinsko nanašajo na Škofjeloški pasijon oziroma širše na slovenske pasijone. Urednik in pobudnik njihovega izhajanja je neumorni Alojzij Pavel Florjančič, glavni nosilec ohranjanja pasijonske kondicije, ki v nas dviguje zavedanje o vrednotah in pomenu Škofjeloškega pasijona tudi v letih, ko se pasijon ne uprizarja.

Izjemno smo veseli, da so Pasijonski doneski 2011/6 uradni zbornik mednarodnega znanstvenega simpozija Pasijoni v Evropi - Bogata dediščina za prihodnost, ki bo v naše pasijonsko mesto privabil pasijonce iz mnogih evropskih in slovenskih pasijonskih mest.

 

V prvem delu Pasijonskih doneskov 2011/6 so predstavljeni program, uvodni nagovori in povzetki referatov mednarodnega simpozija, ki so v slovenskem in nemškem jeziku. V osrednjem vsebinskem delu sta strokovna prispevka kapucina dr. Metoda Benedika in muzikologa dr. Franca Križnarja. Objavljeno je celotno besedilo pasijona Trpljenje in smrt Jezusa Kristusa, ki ga je napisal Fran Saleški Finžgar. Finžgarjev pasijon je v duhovni okvir slovenskih pasijonov umestil urednik Alojzij Pavel Florjančič. Tomaž Urh pa na koncu vsebinsega dela doneskov razmišla o turističnem potencialu Škofjeloškega pasijona.

V Pasijonskih razgledih je podan prikaz vseh pasijonskih prireditev in dogodkov v zadnjem letu.

Vsebinsko kazalo si lahko ogledate tukaj.

Na predstavitvenem večeru boste Pasijonske doneske 2011/6 lahko kupili po promocijski ceni 10 EUR.