V sredo, 28. septembra 2011 bo v Ljubjani predstavitev knjige

RAČUNOVODSTVO ZA MANAGERJE

avtorjev
mag. Aleksandra Igličarja in dr. Marka Hočevarja

profesorjev na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Gre za drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo knjige, ki je z istim naslovm izšla leta 1997 in je bila med poslovneži zelo dobro sprejeta. 

Glavni namen knjige je, da managerjem oziroma poslovnežem približa računovodstvo, da spoznajo koristnost računovodskih informacij za managersko odločanje ter da bodo ugotovili, da je delo računovodij nujno za lažje odločanje v podjetju. Knjiga se od podobnih del razlikuje predvsem v tem, da je napisana s stališča managerjev oziroma uporabnikov računovodskih informacij, in ne računovodij kot pripravljalcev računovodskih informacij. Knjiga vključuje številne praktične primere.

Knjiga je vsebinsko razdeljana na dva dela: finančno računovodstvo, katerega avtor je mag. Aleksander Igličar, in poslovodno računovodstvo, katerega avtor je dr. Marko Hočevar.

Založnik knjige je GV Založba, ki je knjigo izdala v zbirki Manager.

Knjiga bo predstavljena na enodnevnem seminarju Računovodstvo za managerje, ki bo 28. septembra 2011 ob 9. uri v prostorih GV Založbe, Likozarjeva ulica 3, Ljubljana. Več o seminarju in vsebine knjige si lahko ogledate na spletnih straneh založnika (dostop tukaj).