Muzejsko društvo Škofja Loka je bilo pobudnik, da je Škofja Loka postala članica združenja EUROPASSION, združenja evropskih pasijonskih mest.

Prve informacije o združenju je pred leti pridobil fotograf Peter Pokorn ob razstavi fotografij Škofjeloškega pasijona, ki jo je imel v Feldkirchnu blizu Gradca v Avstriji. Dodatne informacije je pridobil muzikolog dr. Franc Križnar od Joza Čikeša, predsednika hrvaške Pasijonske baštine, ki je postala članica leta 1998. Dr. Franc Križnar je informacije posredoval Petru Hawlini, tedanjemu predsedniku Muzejskega društva, ki je vzpostavil stik z Josefom Langom, generalnim sekretarjem združenja Europassion. Plod njunega dopisovanja je bil sprejem Škofje Loke, ki je bilo izvedeno na generalni skupščini Europassiona maja 2007 v nemškem mestu Wintrich. Na povabilo župana Igorja Drakslerja je bil Josef Lang član častnega odbora Škofjeloškega pasijona 2009.

Na letošnji generalni skupščini, ki je bila 27. 2. 2009 v nemškem Neumarktu, so predstavniki Škofje Loke: podžupan Klemen Štibelj, Jure Svoljšak in Alojzij Pavel Florjančič, predstavnike Europassiona povabili na ogled predstav letošnjega Škofjeloškega pasijona. Predstave, ki je bila v soboto, 18. 4. 2009, so si tako ogledali generalni sekretar Josef Lang, predstavniki Pasijonske baštine iz Hrvaške, predstavniki mesta St. Margarethen iz Avstrije in predstavnik mesta Cionico iz Italije.

Poleg njih so se sprejema pri loškem županu Igorju Drakslerju udeležili tudi nizozemski ambasador J.C.M. Groffen, konzul Ruske republike V. N. Gorelov, mufti v Sloveniji dr. Nedžad Grabus, Luigi Samooggia iz pobratenega mesta Medicina iz Italije, Jef Albrechts iz pobratenega Maasmechelena iz Belgije ter gostje iz mesta Romilly v Franciji in iz Michigana v Združenih državah Amerike. Škofjeloški pasijon je torej zelo dvignil prepoznavnost Škofje Loke v mednarodnem prostoru.

Nekaj utrinkov iz sprejema pri županu:
župan Igor Draksler, nizozemski veleposlanik J.C.M. Groffen in podžupan Maasmechelena Jef Albrechts (iz desne)
gostje iz Avstrije z muftijem dr. Grabusom v ozadju
Josef Lang, Peter Hawlina in A. P. Florjančič
Peter Hawlina in Jozo Čikeš iz Hrvaške
gostje iz ZDA v pogovoru z ruskim konzulom g. Gorelovim
Tone Bogataj z gosti iz Medicine in Romilly-a