Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

 

Vljudno vas vabimo na ZBOR ČLANOV MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA, ki bo v četrtek, 19.  marca 2009 ob 19. uri, v Miheličevi galeriji v kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

 

DNEVNI RED:

 

1.      Volitve delovnih teles zbora

2.      Obravnava in sprejem letnega poročila društva za leto 2008, poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora

3.      Obravnava in sprejem programa dela društva za leto 2009

4.      Imenovanje častnih članov društva

 

 Pred pričetkom zbora članov bo predstavitev knjige Škofjeloški pasijon 2009, ki jo bo predstavil urednik Alojzij Pavel Florjančič.

 

Na zboru članov boste lahko brezplačno dobili starejše publikacije Muzejskega društva in starejše številke Loških razgledov.

 

 

Mojca Ferle                                                                    mag. Aleksander Igličar   

     tajnica                                                                                        predsednik

 

 

GRADIVA:

 

K točki 2:

  Poročilo predsednika
  Poročilo blagajnika

  Izkaz poslovnega izida za leto 2008

  Bilanca stanja 31. 12. 2008

  Poročilo nadzornega odbora

K točki 3:
  Program dela društva za leto 2009

K točki 4:
  Utemeljitev za imenovanje dr. Tineta Debeljaka za častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka (posthumno)