V cerkvi sv. Miklavža na Godešiču je končana obnova fresk furlanskih slikarjev iz začetka 15. stoletja. Freske je restavrirala restavratorka Anita Kavčič Klančar iz Šentjošta.

Na zahodnem pročelju cerkve sv. Miklavža na Godešiču so pred dobrimi 600 leti furlanski slikarji naslikali monumentalno upodobitev poslednje sodbe. V sredini nad portalom sedi v mandroli Kristus Sodnik med Marijo in Janezom Krstnikom, okoli pa se razvrščajo drugi prizori. Danes najbolj ohranjen  je del nad velbom lope za korom, kjer so upodobljeni t.i. angeli muzikanti z instrumenti. Ta del je bil predmet restavratorskih del v letu 2011. Zahodnemu pročelju cerkve je bila v preteklosti prizidana vhodna lopa z velbanim stropom. Freska je bila razdeljena na dva dela – nad in pod velbom prizidane lope. Poleg tega je bil dober del freske uničen zaradi zidarskih del ob gradnji lope.

Freske furlanskih slikarjev so v strokovni javnosti dobro poznane in predstavljajo umetnostnozgodovinski biser godeške cerkve. Janez Höfler jih  v knjigi Srednjeveške freske v Sloveniji uvršča med najboljše zglede furlanskega slikarstva vitaleskne smeri pri nas. Freske so najbolj prepoznavne po angelih muzikantih, ki sta najbolje ohranjena. Ni naključje, da je godeški angel s harfo na obsežni razstavi Gotika v Sloveniji (Narodna Galerija, 1995) simboliziral gotsko stensko slikarstvo in se zaradi tega pojavil na plakatih in naslovnicah publikacij. Upodobljeni angeli muzikanti so pomembni tudi kot vir za proučevanje razvoja glasbil.

Fotografije o stanju fresk pred obnovo, med potekom obnove in po obnovi si lahko ogledate na spletnih straneh Restavratorstva Šentjošt, do katerih lahko dostopate tukaj.