Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka in drugi obiskovalci spletnih strani!

Obveščam vas, da se je septembra 2010 začel izvajati triletni čezmejni projekt

 

»Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri«,

 

ki se bo izvajal na Škofjeloškem, na območju Koroške regije, regije Obsotelje, Kozjanskega ter na avstrijskem Koroškem. Nosilec projekta na Škofjeloškem je LTO Blegoš, ki se je jeseni 2010 pripojil Razvojni agenciji Sora. S partnerji bomo izvedli vrsto aktivnosti kot so razstave, učenje rokodelskih spretnosti, posneli bomo dokumentarni film, oblikovali promocijske zloženke, celovito dokumentirali rokodelsko dediščino, izdelali priročnike rokodelskih znanj in v bivši Pasijonski pisarni jeseni 2011 vzpostavili informacijski rokodelski center. Dejavnosti centra bodo usmerjene v ohranitev rokodelskih znanj in razvijanje novih kvalitetnih rokodelskih izdelkov.

Pred nami so že prve aktivnosti. V jesensko-zimskem bomo celovito dokumentirali rokodelsko kulturno dediščino. S študenti Etnologije in kulturne antropologije bomo izvedli temeljit popis rokodelski znanj v občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

Ker vem, da imate člani Muzejskega društva in obiskovalci njihovih spletnih strani veliko vedenja s področja dediščine in zgodovine, bom vesela kakršnihkoli informacij s področja rokodelske dediščine.

Predvsem pa se tokrat obračam na vas s prošnjo, da mi posredujete informacijo o rokodelcih, ki bi na kratkem intervjuju podelil svoje znanje z eno od etnologinj. Pripravljamo namreč temeljit popis, iz katerega bodo nastali priročniki rokodelskih znanj, analiza, ki bo postala monografija, kasneje tudi dokumentarni film, razstave itd. Popis rokodelskih znanj je temelj, iz katerega bodo izhajale nadaljnje aktivnosti našega projekta.

Zelo, zelo bom hvaležna za kakršnokoli pomoč in sodelovanje. Vesela bom tudi vsake pobude, ideje ali predlogov.

 

V priponki si lahko ogledate seznam aktivnosti, ki jih bomo izvedli v naslednjih treh letih skupaj s partnerji. Terensko raziskavo delamo v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, pod mentorstvom prof. dr. Hazlerja.

 

V kolikor bi želeli izvedeti več informacij o projektu domače in umetnostne obrti - vedno dobrodošli na vse kontakte!

Najlepša hvala za vse, pa veliko ustvarjalnosti in vse dobro želim!


Katka Žbogar

Razvojna agencija Sora d.o.o. - turizem

e-naslov: katka.zbogar@lto-blegos.si, telefon: 04 517 06 06