V soboto, 31. 5. 2009 je bil v Klubu študentov Poljanske doline v Gorenji vasi pogovor s prof. dr. Marijo Stanonik.

Dr. Marija Stanonik, rojena na Dobračevi pri Žireh, je bila leta 1971 kot tedanja študentka slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani pobudnica srečevanj študentov Poljanske doline in je bila tudi prva tajnica kluba. Zaradi tega je bil pogovor z njo, ki ga je vodila sedanja tajnica Kluba Petra Jenko, zelo simboličen.

Po diplomi se je dr. Marija Stanonik zaposlila na Inštitutu za slovensko narodopisje Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer je vseskozi proučevala in zbirala slovenske folklorne pripovedi. Zasnovala je in ureja zbirko slovenskih folklornih pripovedi Glasovi, v kateri je od leta 1988 izšlo 35 knjig z 11410 folklornimi pripovedmi. Leta 1993 je na Filozofski fakulteti v Zagrebu doktorirala  disertacijo Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega narodnoosvoodilnega pesništva. Leta 2008 je bila na Filozofski fakulteti izvoljena za redno profesorico. Predava slovensko slovstveno folkloristiko na oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Mariboru.

 

Dr. Marija Stanonik je izdala veliko strokovnih knjig iz slovenske folkloristike in etnologije. Leta 2005 je pri Muzejskem društvu Škofja Loka izšla knjiga NEKOČ JE BILO JEZERO, ki je zbir folklornih pripovedi iz Poljanske doline. Na večeru je iz knjige prebrala nekaj pripovedi. Prijeten večer je z glasbo popestrila kitaristka Diana Homec.

Dr. Marja Stanonik je članica Muzejskega društva Škofja Loka že od leta 1967. Leta 1970 je bila pobudnica za oblikovanje pododbora v Žireh, ki se je kasneje oblikoval v samostojno Muzejsko društvo Žiri. Leta 2004 je bila imenovana za Častno občanko Občine Žiri. Veliko njenih prispevkov je objavljenih v Loških razgledih.

Knjigo Nekoč je bilo jezero po ceni 8 EUR lahko naročite v naši spletni trgovini ali jo kupite na blagajni Loškega muzeja.