V četrtek, 28. 5. 2009 ob 20. uri bo Andrej RANT (dolgoletni član Muzejskega društva društva in predsednik častnega razsodišča) v Domu na Fari v Stari Loki predstavil svojo knjigo

KARNI IN VENETI V BRITANIJI IN V ALPAH, ki je v samozaložbi izšla lansko jesen.

Knjiga odstira tančice skrivnosti pradavnine, razkriva doslej nepoznano prazgodovino Evrope in daje odgovore na številna vprašanja. Z multidisciplinarnim pristopom so prikazane primerjave paleoetničnih značilnosti in tradijc Alpskega prostora in Britanskega otočja. Avtor s številnimi dejstvi dokazuje poselitev Karnov in Venetov v Veliki Britaniji. Razkriva skupni izvor evropskih verovanj, izročil in ljudskih običajev, jezikovne sorodnosti nekaterih evrospkih jezikov, predvsem pa sorodnost in skupni izvor osnovnega besednega zaklada slovenščine in angleščine (iz spremene besede mag. Draška Josipoviča).