Občinski svet Občine Škofja Loka je na 24. redni seji, ki je bila 20. junija 2013, med drugim sprejel sklep, da se v naslednjem 5-letnem obdobju v Aleji zaslužnih Ločanov postavita obeležji

zdravniku dr. Viktorju Kocijančiču in

zobozdravniku prof. dr. Jožetu Rantu.

 

Aleja znamenitih Ločanov v Šolski ulici je bila oblikovana na pobudo Muzejskega društva Škofja Loka oziroma njegovega člana Alojzija Pavla Florjančiča. V njej je dosedaj postavljenih 9 obeležij znanih loških osebnosti: kipar Tone Logonder, slikar Ive Šubic, zgodovinar Pavle Blaznik, geograf France Planina, književnik Tine Debeljak, filatelist Lovro Košir, slikar Anton Ažbe, sociolog Boris Ziherl in desetnik Anton Hafner.

Občina Škofja Loka je konec aprila 2013 v skladu z nedavno sprejetimi spremembami Odloka o Aleji zaslužnih Ločanov objavila javni razpis za postavitev novih spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov.  

Na javni razpis je v skladu s sklepom izvršnega odbora predloge poslalo tudi Muzejsko društvo Škofja Loka, in sicer za štiri osebnosti: botanika dr. Frana Jesenka, škofa dr. Andreja Karlina, zdravnika Viktorja Kocijančiča in zobozdravnika dr. Jožeta Ranta.  

Za prijavo več predlogov se je izvršni odbor odločil zaradi tega, ker je bilo zadnje obeležje v Aleji postavljeno leta 2006, javni razpis pa se je nanašal na naslednje petletno obdobje. Stališče izvršnega odbora je bilo, da naj se zaradi tega v naslednjem petletnem obdobju postavi več obeležij in ne samo eno.

Po neuradnih informacijah je Odbor za družbene dejavnosti občinskega sveta Občine Škofja Loka v skladu z opredeljenimi kriteriji in točkovalnikom Odloka predlaganim osebnostim namenil naslednje število točk:

zdravnik Viktor Kocijančič  26 točk
zobozdravnik dr. Jože Rant  26 točk
škof dr. Andrej Karlin  21 točk
botanik dr. Fran Jesenko  17 točk
filozof dr. Milan Komar  17 točk

V skladu s tem je Odbor za družbene dejavnosti predlagal občinskemu svetu, da se v Aleji zaslužnih Ločanov postavi obeležje zdravniku Viktorju Kocijančiču in / ali zobozdravniku dr. Jožetu Rantu.

Utemeljitev za izbrani osebnosti, ki ju je pripravilo Muzejsko društvo Škofja Loka, si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Vsebinska utemeljitev za zdravnika dr. Viktorja Kocijančiča
Vsebinska utemeljitev za zobozdravnika prof. dr. Jožeta Ranta.