V ponedeljek, 18. 1. 2010 je bila 13. redna seja izvršnega odbora. Člani so uvodoma pregledali in potrdili zapisnik predhodne 12. seje. V nadaljevanju so sprejeli sklep o izdaji Pasijonskih doneskov 5/2010, ki jih pripravlja urednik Alojzij Pavel Florjančič.

Nato so bile potrjene vsebine in datumi za Blaznikove večere do poletja 2010, in sicer:
- četrtek, 28. 1. 2010: LOŠKA KASARNA V PRETEKLOSTI IN PRIHODNOSTI
- četrtek, 18. 3. 2010: Predstavitev PASIJONSKIH DONESKOV 5/2010
- sredi aprila 2010: pogovor z g. ALOJZOM MALOVRHOM, v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka
- ponedeljek, 24. 5. 2010: 520-let odkritja živega srebra v Idriji, v sodelovanu s Filatelističnim društvom Lovro Košir
- sredi junija 2010: Predstavitev 56. številke LOŠKIH RAZGLEDOV

Urednica Judita Šega je predstavila predlog vsebine 56. številke Loških razgledov, ki bo izšla sredi junija. Večina člankov je že pripravljenih in tudi lektoriranih.

Na koncu so se člani seznanili s finančnim stanjem društva, ki je stabilno, in sprejeli sklep, da bo redni letni zbor članov v četrtek, 18. 3. 2010.