V ponedeljek, 14. 6. 2010 je bila 16. seja izvršnega odbora društva.

Odborniki so najprej pregledali in sprejeli zapisnik predhodne 15. seje in se seznanili z dogodki, ki so se zgodili v času med obema sejama.

V nadaljevanju so se člani dogovorili o distribuciji Loških razgledov 56/2009, ki jo bo koordiniral blagajnik Matjaž Čepin.

Peter Pokorn je nato predlagal vsebino društvenega izleta v Innichen na Južnem Tirolskem v Italiji. Izlet bi bil v soboto, 2. oktobra 2010. Petru Pokornu bosta pri pripravi pomagala Mojca Ferle in Tone Košir.