S skupino slovenskih romarjev bomo v naslednjih dneh obiskali Slovence v Argentini.

V soboto, 8. 10. 2011 bo SKA - slovenska kulturna akcija, osrednja kulturna organizacija Slovencev v Argentini, v Slovenskem domu v Buenos Airesu pripravila priložnostni kulturni veèer.

V prvem delu veèera bo predsednik Muzejskega društva Škofja Loka mag. Aleksander Iglièar predstavil pomen dr. Tineta Debeljaka pri ustanovitvi društva leta 1937 in nasploh v loškem družbenem življenju pred drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni je dr. Debeljak emigriral v Argentino in ni nikoli veè videl svoj ljubljene Loke. V Argentini je bil eden glavnih nosilcev kulturnega življenja Slovencev, soustanovitelj SKA in njen dolgoletni predsednik.

V drugem del veèera bo razmišljanje Quo vadis Slovenija ?, ki ga bosta pripravila mag. Milan Matos. dolgoletni direktor založbe Mladinska knjiga in Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe.

Z naslednjimi novicami se bomo torej oglasili iz Argentine.