V sredo, 16. oktobra 2013 smo v Sokolskem domu predstavili Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov.

Uvodoma je srca udeležencev s Slakovo vižo ogrel mladi harmonikar Jakob Florjančič.

V nadaljevanju večera sta gospa Marija Leskovar, hčerka dr. Pavleta Blaznika, in Helena Janežič, podpredsednica Muzejskega društva Škofja Loka, spregovorili o življenjski poti dr. Pavleta Blaznika in njegovem sodelovanju z mladostnima prijateljema in življenjskima sodelavcema podnuncema dr. Tinetom Debeljakom in profesorjem Francetom Planino. Trije podnunci so bili leta 1937 glavni pobudniki ustanovitve Muzejskega društva in Loškega muzeja leta 1939, dr. Blaznik pa je bil predsednik društva od ustanovitve pa vse do leta 1974. Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov smo izdali ob 110-letnici rojstva dr. Blaznika in dr. Debeljaka, ki smo se ju spominjali v letošnjem letu.

Jure Svoljšak, ki je kot dolgoletni vodja oddelka za družbene dejavnost na loški občini ves čas podpiral nastajanje in širitev Aleje, je prebral nekaj pisem, ki so si jih pošiljali podnunci Blaznik, Debeljak in Planina.

Za glasbeni del večera je poskrbel pianist Ivan Vombergar, vnuk dr. Tineta Debeljaka, ki je ognjevito odigral skladbo Allegro appassionato francoskega skladatelja Camille Saint-Saensa.

V drugem delu večera sta Alojzij Pavel Florjančič, pobudnik Aleje znamenitih Ločanov in gonilna sila postavitve obeležij, in mag. Aleksander Igličar, urednik Vodnika, predstavila vsebino Vodnika po Aleji znamenitih Ločanov. Osrednje mesto v Vodniku je namenjeno predstavitvi življenja in dela loških osebnosti, katerih obeležja so v Aleji, in sicer: kipar Tone Logonder, slikar Ive Šubic, geograf France Planina, zgodovinar dr. Pavel Blaznik, književnik dr. Tine Debeljak, slikar Anton Ažbe, pobudnik poštne znamke Lovrenc Košir, sociolog Boris Ziherl in desetar Anton Hafner. Dodana je še predstavitev škofa dr. Andreja Karlina, katerega obeležje je bilo izdelano le v mavčni obliki, saj politične razmere leta 2007 niso omogočile postavitve njegovega obeležja.

Vse kiparske portrete je ustvaril naš rojak akademski kipar Metod Frlic, ki je v Vodniku zapisal nekaj misli o njihovem nastajanju, kustosinja Loškega muzeja Barbara Sterle Vurnik pa je predstavila umetniški pomen Frličevih portretov. V zadnjem prispevku z naslovom O znamenitih Ločanih in Aleji pa je Alojzij Pavel Florjančič opisal začetke nastajanja Aleje in zanimive zgodbe povezane z njeno širitvijo.

Vsebinsko kazalo Vodnika po Aleji znamenitih Ločanov si lahko ogledate tukaj.

Ob koncu večera je mag. Srečko Beričič, predsednik filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka, predstavil vsebino filatelistične razstave Muzejski eksponati in kulturna dediščina, ki jo je pripravil njihov član dr. Janez Cerkvenik. Razstava bo v preddverju Sokolskega doma na ogled do konca oktobra. Filatelisti so ob tej priložnost izdali tudi priložnostno dopisnico in poštni žig, ki ju v naslednjih 14 dneh lahko dobite na loški pošti ob avtobusni postaji.

Veseli smo bili, da se je predstavitve udeležilo mnogo sorodnikov osebnosti, katerih obeležja so v Aleji znamenitih Ločanov.

Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov lahko kupite (cena je 5 EUR) na naših običajnih prodajnih mestih v Škofji Loki (blagajna Loškega muzeja, Groharjeva galerija na Mestnem trgu, pisarna Turističnega društva, info točka Loškega turizma, knjižnica Ivana Tavčarja) ali pa jo naročite v naši spletni trgovini.

Naj Vodnik po Aleji znamenitih Ločanov najde pot v vsako loško družino!