Pri celjski Mohorjevi družbi je izšla znanstvenokritična izdaja Škofjeloškega pasijona, ki jo je uredil dr. Matija Ogrin z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Knjiga prinaša faksimile, diplomatični in kritični prepis s prevodom slovenskih besedil Pasijona in številnih, prvič objavljenih listin povezanih s Pasijonom, obsežne študije z bibliografijo. Nova izdaja, ki so jo nekateri po glavnem uredniku že razglasili za "Ogrinovo", se od dosedanjih precej razlikuje. Najprej je uvrščena v zbirko elektronskih znanstvenokritičnih izdaj temeljnih del slovenskega slovstva, v kateri so našli mesto tudi Brižinski spomeniki, ki so povezani z loškim ozemljem. Poleg tega je to znanstvenokritična izdaja besedila z diplomatičnim in kritičnim prepisom, spremnima študijama, fotografijami in daljšimi prevodi povzetkov v italijanski, nemški in angleški jezik ter spremno besedilo akademika Kajetana Gantarja. Pri zahtevnem projektu so ob mnogih drugih sodelovali še Primož Simoniti, Monika Deželak Trojar, Jože Faganel, Jožica Škofic in Matej Šekli.

Knjiga obsega 432 strani formata 163x253 mm v mehki vezavi. Knjigo dobite v splošnih knjigarnah, lahko pa jo naročite tudi v spletni trgovini Celjske Mohorjeve družbe.

Vzporedno s knjižno izdajo je bila znanstvenokritična izdaja Škofjeloškega pasijona pripravljena tudi v elektronski obliki, do katere lahko dostopate s klikom na povezavo.