Ob praznovanju 60. letnice svojega delovanja je Filatelistično društvo "Lovro Košir" Škofja Loka Muzejskemu društvu Škofja Loka podelilo

PRIZNANJE za uspešno sodelovanje in podporo.

Sodelovanje med obema društvima je res zgledno, nazadnje so filatetlisti pripravili namensko razstavo ob praznovanju 70. letnice delovanja Muzejskega društva. Sodelovanje je tudi na osebni ravni, saj je sedanji predsednik "filatelistov" mag. Srečko Beričič v sedanjem mandatu član nadzornega odbora Muzejskega društva, v prejšnjem pa je bil član izvršnega odbora.

Želja obeh društev je, da bi se dobro in plodno sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.