V sredo, 22. vinotoka 2008, je bil izjemno zanimiv Blaznikov večer z osrednjim gostom dr. Brankom Berčičem, pobudnikom in prvim urednikom Loških razgledov ter dolgoletnim predsednikom društva.

V uvodu večera je sourednica Mojca Ferle predstavila knjižni izid Bibliografije Loških razgledov 1/1954 - 50/2003. Knjiga zajema imenski in vsebinski pregled vseh prispevkov, ki so bili objavljeni v prvih petdesetih številkah Loških razgledov, ki jih izdaja Muzejsko društvo.

V nadaljevanju je Svetko Kobal, Berčičev sodobnik in tovariš, s katerim sta v Muzejsko društvo vstopila že leta 1953, na kratko predstavil njuno začetno sodelovanje pri društvu. Zanimiva je bila medvojna zgodba, ko se je dr. Berčič po srečnem naključju izognil prisotnosti v vojaški tiskarni, ki je bila čez nekaj dni napadena.

Z dr. Brankom Berčičem sta se o njegovem življenju in delu pogovarjali Marija Lebar, direktorica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, in Helena Janežič, podpredsednica društva, strokovna sodelavka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (NUK) in sourednica Bibliografije Loških razgledov. Dr. Berčič je skozi pogovor predstavil svojo študijsko pot, ki ga je po spletu naključij pripeljala do študija slavistike, kjer je v diplomskem delu obravnal Tavčarjeva mladostna dela. Njegove izjemne sposobnosti je že v času študija spoznala profesorica dr. Borštnikova, ki ga je vključila v študijsko skupino, ki je proučevala pisatelja Ivana Tavčarja. Takoj po zaključku študija ga je tedanji direktor NUK-a dr. Rupel povabil na NUK, kjer se je dr. Berčič zaposlil. 

Dr. Berčič je vse svoje strokovno delo posvetil bibliotekarstvu, večino delovne dobe je bil zaposlen na NUK-u, kjer je bil nekaj časa tudi direktor. Bil je pobudnik in utemeljitelj študija bibliotekarstva, najprej na Pedagoški akademiji in kasneje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je bil konec 80-tih let prejšnjega stoletja prvi predstojnik katedre za bibliotekarstvo. Dr. Berčič je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti vsako leto na smeri za bibliotekarstvo izberejo najboljše diplomsko delo, ki je nagrajeno z "Berčičevo nagrado".  

Ves čas je bil dr. Berčič izjemno dejaven tudi v domači Škofji Loki. Takoj po vojni je bil aktiven v Loškem gledališču, nato pa v Muzejskem društvu, v katerega je vstopil leta 1953 in že takoj naslednje leto pripravil prvo številko Loških razgledov, ki jih je urejal dolga leta. Od leta 1979 do 1993 je bil predsednik društva. Leta 1997 je bil imenovan za častnega člana društva.

Na Blaznikovem večeru je Marko Črtalič prebral nekaj Berčičevih pesmi, ki jih je napisal takoj po vojni. Večera se je udeležilo okrog 70 ljudi, med njimi tudi Blaž Kavčič, predsednik državnega sveta.