V nedeljo, 24. 10. 2010 je bil

za novega zupana Obcine Skofja Loka izvoljen mag. MIHA JESE.

Miha JESE je dolgoletni clan in odbornik nasega drustva. V sedanjem mandatu je predsednik nadzornega odbora, pred tem je bil clan izvrsnega odbora.

MIHU iskreno cestitamo za izvolitev za zupana Obcine Skofja Loka in zelimo, da bi se nase sodelovanje uspesno nadaljevalo v dobrobit nasih clanov in vseh Locanov.


mag. Aleksander Iglicar,
predsednik Muzejskega drustva Skofja Loka

*Ker sem zapis naredil iz Anglije, se opravicujem, ker v besedilu ni sumnikov