Muzejsko društvo Škofja Loka je na podlagi javnega poziva Občine Škofja Loka poslalo

Predloge za poimenovanje nove soseske nad Kidrićevo cesto (del Kamnitnika) v Škofji Loki.

Predlogi so bilo oblikovani na osnovi razprave na 13. seji izvršnega odbora društva in dodatne izmenjave mnenje odbornikov po 13. seji.

Predlogi se lahko posredujejo najkasneje do ponedeljka, 18. novembra 2013 na naslov Občine s pripisom "predlog poimenovanja soseske nad Kidričevo cesto v Škofji Loki" ali na e-naslova: občina@skofjaloka.si ali obcinski.svet@skofjaloka.si