Konec septembra je z vnašanjem svojega gradiva v COBISS-bibliografsko bazo podatkov pričela tudi Zasebna knjižnica Jerneja Antolina Omana iz Puštala, sicer študenta prvega letnika slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Bogata zasebna knjižnica vključuje preko 7.000 enot, s poudarkom na domoznanskih enotah. Najstarejša knjiga v zbirki je latinski molitvenik iz leta 1704, najstarejša slovenska knjiga pa Pot svetiga krisha iz leta 1755.

Knjižnica se dopolnjuje predvsem z darovi in zamenjavami. Za morebiten ogled knjižnega fonda se morate dogovoriti z Jernejem Antolimo Omanom (jernej.antolin@gmail.com), do knjižnega fonda pa lahko dostopate preko spletnih strani COBISS-a (www.cobiss.si).

Podrobnejšo vsebinsko predstavitev knjižnice in podrobnejša navodila do elektronsKega dostopa do knjižnice si lahko ogledate tukaj.

Vabimo vas, da pregledate domača podstrešja in druge prostore in morebitne knjige in druge publikacije, ki jih ne potrebujete oziroma jih ne želite shraniti, darujete Jerneju, ki jih bo vnesel v svoj knjižni fond ter s tem zagotovil njihovo hrambo in omogočil dostopnost še drugim.