Oktobra smo ponovno zabeležili rekorden obisk naših spletnih strani, saj jih je obiskalo skupaj 11.424 obiskovalcev (septembra 8.084) oziroma v povprečju kar 368 obiskovalcev na dan (septembra 269). Poznavalci spletnih strani pravijo, da je to je izjemno velik obisk za tovrstna društva oziroma vsebine.

Prvih obiskovalcev je bilo oktobra  797, kar je sicer nekoliko manj kot septembra, ko jih je bilo 838. To pomeni, da naše spletne strani obiskujejo stalni obiskovalci, ki pa na naših straneh redno iščejo razne zanimivosti in informacije.

Ponosni in veseli smo, da redno obiskujete naše spletne strani in še v naprej se bomo trudili, da bo njihova vsebina zanimiva in aktualna, ne samo za člane našega društva ampak za vse, ki gojijo ljubezen do loških krajev in ljudi.

Ponovno vas vabimo, da nam tudi vi posredujete zanimivosti in novice, ki bi jih radi delili z obiskovalci naših spletnih strani.

Prisrčno vas pozdravljam,

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka