Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka!

Vabimo vas na redni letni zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka, ki bo v četrtek, 18. 3. 2010 ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki.

Uradno vabilo z dnevnim redom si lahko ogledate tukaj,

Pred zborom članov bo predstavitev Pasijonskih doneskov 2010 / 5, ki jih bo skupaj z gosti predstavil urednik Alojzij Pavel Florjančič.

Vljudno vabljeni!


Gradiva za zbor članov:

Nagovor predsednika
Poročilo blagajnika
Izkaz poslovnega izida za leto 2009
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2009
Poročilo nadzornega odbora
Vsebinski predlog dela društva v letu 2010
Predlog finančnega načrta za leto 2010