V sredo, 4. 2. 2009 je bil ob slovenskem kulturnem prazniku v Miheličevi galeriji v Kašči

Blaznikov večer GAMA - MARIJAN GABRIJELČIČ 1940 -1998,

ki je bil namenjen predstavitvi življenja in dela skladatelja Marijana Gabrijelčiča, ki je od leta 1969 bival v Škofji Loki.

Po uvodnem pozdravu mag. Aleksandra Igličarja, predsednika društva, je čelist Miloš Mlejnik odigral part za čelo iz Gabrijelčičeve kantate GLAGOLITE (govorite), ki jo je skladatelj napisal ob praznovanju 60. letnice delovanja društva leta 1997.

V nadaljevanju je Valentin Bogataj podrobneje predstavil knjigo MARIJAN GABRIJELČIČ 1940 - 1998, ki smo jo ob 10. letnici Gabrijelčičeve smrti  izdali v zbirki Doneski. Knjiga je bila javnosti predstavljena 25. 9. 2008 v okviru Kogojevih dnevov v Desklah, blizu Gabrijelčičevega rojstnega kraja Gorenje Polje. Valentin Bogataj je Gabrijelčičevo življenjsko pot in skladateljsko delo izbral za temo svojega diplomskega dela, ki ga je leta 2002 zagovarjal na mariborski Pedagoški fakulteti. Na pobudo Gabrijelčičevih prijateljev združenih v "klubu GAMA" (glavni pobudnik je bil Alojzij Pavel Florjančič), je vzniknila ideja za objavo diplomske naloge v knjižni obliki.

V času priprav na izdajo knjige je A. P. Florjančič izvedel, da je Metka Sulič (skoraj Gabrijelčičeva sokrajanka rojena v Plavah pri Novi Gorici) leta 2006 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani in v diplomski nalogi temeljito prikazala Gabrijelčičevo publicistično delo. Z združitvijo obeh diplomskih del je v knjigi celovito predstavljeno njegovo življenje in delo. 

Po predstavitvi knjige je Alojzij Pavel Florjančič z zanimivimi dogodivščinami in zgodbami osvetlil Gabrijelčiča kot človeka, ki je zasedal pomembne vodstvene funkcije (profesor in dekan Akademije za glasbo, direktor Slovenske filharmonije...), v svojih osebnih stikih pa je iskal ljudi, ki so bili nekaj posebnega, s kakršnimi pri svojem vsakodnevnem delu ni imel "opravka", kot se je izrazil Florjančič. Njegovo pripoved so dopolnili Gabrijelčičevi prijatelji, gospodarstveniki iz Ljubljane, loški skladatelj Andrej Misson, Peter Pipp ter njegov študent dr. Žiga Stanič, ki je imel največ zaslug, da je bila septembra 2008 v Desklah krstno izvedena Gabrijelčičeva Božična kantata, ki je bila napisana v zahvalo papežu Janezu Pavlu II. za njegov obisk v Sloveniji leta 1996. Zaradi nepojasnjenih okoliščin Božična kantata tedaj ni bila izvedena, kar je bila Gabrijelčičeva "velika rana".

Ob koncu večera sta osebne spomine o Gabrijelčiču predstavila tudi Irena in Peter Hawlina, kamor je na njun dom v Lipici Gabrijelčič zelo rad in pogosto zahajal.

Udeleženci večera so bili enotnega mnenja, da so osebni spomini zelo prispevali k osvetlitvi Marijana Gabrijelčiča kot človeka, kar seveda v knjigi in drugih javnih besedilih praviloma ni omenjeno, je pa pomembno za globlje razumevanje njegovega skladateljskega opusa.

Knjigo MARIJAN GABRIJELČIČ 1940 - 1998 lahko naročite v naši spletni trgovini, kjer lahko naročite tudi ostale naše knjige in publikacije.