Župan Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe vabi na uradno odprtje in predstavitev

novega parkirišča ''Nunski vrt'',

in sicer v sredo, 1. avgusta 2012 ob 11. uri.

Občina Škofja je za letošnji občinski praznik pridobila arhitekturno-urbanistično in krajinsko lepo zasnovan in funkcionalen objekt, ki je namenjen parkiranju osebnih vozil prebivalcev, ki živijo znotraj območja starega mestnega jedra. Z ureditvijo parkirišča, smo mestno središče razbremenili mirujočega avtomobilskega prometa; s tem bomo rešili nevzdržne prometne razmere, povečali atraktivnost celotnega območja in omogočili njegov hitrejši razvoj.

Parkirišče Nunski vrt ima 176 parkirnih mest (9 parkirnih mest je namenjenih invalidom) in je zgrajeno je na dveh terasah. V sklopu parkirišča je bilo obnovljeno tudi mestno obzidje na severnem delu ob cesti v Vincarje in urejena varna pešpot med naseljem Vincarje in starim mestnim jedrom ter del pešpoti, ki vodi na Loški grad. Parkirišče ima hortikulturno ureditev, brez opornih zidov oziroma z biotehniško stabilizacijo brežin z zatravitvijo. Hortikulturna zasnova vrta zavzema visok delež zelenih površin in vključuje zasaditev dreves in grmovnic.

Več podatkov o ureditvi parkirišča Nunski vrt in stroških lahko preberete v uradnem vabilu (dostop tukaj).

Po slavnostnem odprtju parkirišča se bomo po novo urejeni pešpoti skupaj podali na Loški grad, kjer si bomo ogledali restavrirano fresko Janeza Šubica iz 2. polovice 19. stoletja, ki smo jo prenesli iz zidne niše na Nunskem vrtu. Pobudo za restavriranje freske je pred leti na zboru članov Muzejskega društva Škofja Loka podal član Marko Vraničar.

Prisrčno vabljeni!