V ponedeljek, 19. 4. 2010 je bila 15. redna seja izvršnega odbora. Na sejo je bil povabljen Jure Svoljšak, ki je predstavil predlog za izdajo faksimila Škofjeloškega rokopisa iz leta 1466, v katerem so prvič pri nas zapisana slovenska imena mesecev. Odborniki so predlog podprli in za urednika imenovali Jureta Svoljšaka.

V nadaljevanju so odborniki pregledali in potrdili zapisnik predhodne 14. seje ter za predstavnika Muzejskega društva Škofja Loka v svetu zavoda Loški muzej imenovali Aleksandra Igličarja. Sledil je dogovor o aktivnostih, ki izhajajo iz sklepov zbora članov.

Nato je Klement Podnar predstavil vsebinsko zasnova predstavitvene publikacije o društvu, ki so jo odborniki potrdili in predlagali, da bi jo pripravili do izida Loških razgledov. Urednica Judita Šega je povedala, da priprava 56. številke Loških razgledov poteka v skladu z načrtom. Helena Janežič je v nadaljevanju predstavila tudi priprave za ponatis Zupančeve knjige Kamniti most, ki bo vključevala ilustracije Maje Šubic ter strokovne ocene zbranih povesti s strani dr. Marije Stanonik in strokovno oceno ilustratorja Gvidona Birolle, ki jo je pripravil dr. Dušan Koman. Mojca Ferle je pripravila predstavitve Lojzeta Zupanca, Helena Janežič pa njegovo obsežno bibilografijo. Knjiga naj bi izšla v začetku oktobra na večeu, ki ga bomo pripravili skupaj z Gimanzijo Škofja Loka.

Zapisal: Aleksander Igličar