Utirajmo poti od človeka do človeka,

v obe smeri naj potujejo plemenite misli in iskreni nameni,

dobra beseda naj najde pravo mesto in pravi odgovor,

ponujena roka naj ne bo nikoli odklonjena.

(Bogdan Dolenc)

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani člani Muzejskega društva Škofja Loka, spoštovani obiskovalci naših spletnih strani, spoštovani Ločani in vsi prijatelji Loke!

 

Naj Jezusovo rojstvo v naša srca prinese luč, ki bo razsvetljevala vse naše delo in življenje.

 

Želimo, da bi naše medsedbojne delovanje prispevalo k naši osebni rasti in k dobrobiti naše širše skupnosti.

 

V imenu Muzejskega društva Škofja Loka in v svojem osebnem imenu vam želim blagoslovljene in vesele božične praznike, v novem letu pa obilo zdravja, sreče ter notranjega miru.

 

mag. Aleksander Igličar
predsednik Muzejskega društva Škofja Loka