TRAGIČNA DOGAJANJA V DRAŽGOŠAH JANUARJA 1942 - ZAPIS ALOJZA PAVLA FLORJANČIČA IZ LETA 2008

Ob spominu tragičnih dogodkov v Dražgošah januarja 1942  oziroma “Dražgoške bitke”, kot je še vedno pojmovana v širšem slovenskem prostoru, objavljamo prispevek Alojza Pavla Florjančiča, častnega člana Muzejskega društva Škofja Loka, z naslovom

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 1941 – 1945,

16_ŠP 2008ki je bil objavljen v publikaciji Škofjeloški pasijon 2008, ki jo je izdalo naše društvo.

V prispevku avtor Alojzij Pavel Florjančič podaja pogled na tri velike tragične (pasijonske) dogodke v loški medvojni zgodovini:

– tragične dogodke v Dražgošah januarja 1942 (strani 98 – 101),
– ustrelitvi 50. talcev februarja 1944 v Škofi Loki (stran 97) in
– povojnemu poboju hrvaških žrtev v Crngrobu (strani 82 – 96),

Del prispevka, ki se nanaša na tragedijo v Dražgošah lahko preberete tukaj: A.P. Florjančič_Dražgoše

Florjančičev zapis je drugačen od do tedaj večinoma prevladujočih zapisov, ki so navedene dogodke prikazovale zgolj skozi oči komunističnih zgodovinarjev.

Zanimivo je, da je Občina Škofja Loka leta 2008 sofinaciranje izdaje publikacije Škofjeloški pasijon 2008 sorazmerno znižala za obseg navedenega prispevka. Mnenje o tej odločitvi si lahko ustvari vsak sam.