ŠKOFJELOŠKA DEKLARACIJA OB 70-LETNICI KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE

Na pogovornem večeru Povojni poboji na Škofjeloškem 70 let kasneje, ki je bil 9. decembra 2015, ki sta ga pripravila Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, so navzoči z aklamacijo (glasnim aplavzom) sprejeli

ŠKOFJELOŠKO DEKLARACIJO OB 70-LETNICI KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE,

s katero od predstavnikov države pričakujejo

– dokončno raziskavo prikrith grobišč, izkop žrtev in pokop v skladu s civilizacijskimi normami
– vrnitev temeljnega človeškega dostojanstva vsem žrtvam revolucionarnega nasilja
– osnovanje Slovenskega muzeja spomina in sprave, ki bi bili lahko v prostorih nekdanjega Nunskega samostana v Škofji Loki.

Župana in svetnike Občine Škofja Loka pa pozivajo, da

– ponovno oblikujejo komisijo za evidentiranje in ureditev prikritih povojnih grobišč
– dokončno ureditev kostnice na pokopališču Lipica pri Škofji Loki
– predstavitev vseh razsežnosti medvojnih in povojnih pobojev na Škofjeloškem v zbirkah Loškega muzeja.

Celotno besedilo deklaracije:
Škofjeloška deklaracija ob 70-letnici konca druge svetovne vojne

O pristopu k Deklaraciji je razpravljal tudi izvršni odbor Muzejskega društva Škofja Loka, na seji 7. decembra 2015. Od navzočih devetih članov izvršnega odbora so trije glasovali za sprejem, trije so bili proti, trije pa so bili vzdržani.