ALEJA

V Aleji znamenitih Ločanov so postavljena obeležja naslednjim znamenitim Ločanom:

slikarju Ivetu Šubicu (1922 -1989)
kiparju Tonetu Logondru (1932 – 1987)
zgodovinarju dr. Pavletu Blazniku (1903 – 1984)
geografu Francetu Planini (1901 – 1992)
književniku dr. Tinetu Debeljaku (1903 – 1989)
slikarju Antonu Ažbetu (1862 – 1905)
pobudniku poštne znamke Lovrencu Koširju (1804 – 1879)
sociologu dr. Borisu Ziherlu (1910 – 1976)
vodji upora v Judenburgu desetniku Antonu Hafnerju (1887 – 1918)

Vsa obeležja je izdelal akademski kipar Metod FRLIC.

Več o življenju in delu Znamenitih Ločanov si lahko ogledate tukaj.