OSNOVNI PODATKI

Muzejsko društvo Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka

Telefon: + 386 4 517 04 00
Faks: + 386 4 517 04 12

e-naslov: info@mdloka.si
URL: www.mdloka.si

Matična številka: 5060630
Davčna številka: 12614343
Transakcijski račun: 07000-0000115035