ČLANARINA

V skladu s sklepom zbora članov z dne 6. 3. 2006 članarina za Muzejsko društvo Škofja Loka znaša 5 EUR.

V skladu s sklepom izvršnega odbora se članarina plača ob izidu Loških razgledov.

Član Muzejskega društva Škofja Loka je naročnik Loških razgledov, ki jih dobi po znižani ceni za člane društva.