1993: ALFONZ ZAJEC

Alfonz ZAJEC, rojen 1. 1. 1932

Društveni odbornik in vodja društvenega pododbora v Žireh, dolgoletni predsednik Muzejskega društva Žiri, prizadevni soorganizator muzejske zbirke v Žireh, raziskovalec zgodovinskega, družbenega in gospodarskega življenja na Žirovskem.