Monografija ddr. Marije Stanonik z naslovom Dar Poljanski dolini, katere izid je finančno podprlo tudi Muzejsko društvo Škofja Loka, zajema literarno ustvarjalnost in raziskovalce besedne umetnosti na območju nekdanjega Loškega gospostva od Škofje Loke kot njegovega središča do Ledin na skrajnem jugovzhodu Loškega gospostva in do Bitenj na severozahodu.

Vmesne referenčne točke so Žiri, Podgora, Hotavlje, Četena Ravan (Javorje) in Poljane, ter na drugi strani loškega pogorja Selca, ki sta sestrskima dolinama v porečju dveh Sor dali ime.

Avtorica bo knjigo prvič predstavila v torek, 16. aprila, ob 18. uri,

na Mladinskem oddelku Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki.

Prijazno vabljeni!