PRAZNIČEN DAN KULTURE VOŠČIMO!

Prešernova Zdravljica, OF 1944

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat’ dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

8. februarja je v Sloveniji še posebej praznično, saj je to dan, ko slavi kultura. Spominjamo se našega velikega pesnika Franceta Prešerna, ki je pred 177 leti zapisal svobodoljubne in svetovljanske verze Zdravljice, ki presegajo časovne in prostorske meje in so aktualni tudi danes. V letu pomladi narodov 1848 je bila Zdravljica objavljena v Kmetijskih in rokodelskih novicah, Slovenska ustava iz leta 1991 pa jo določa za slovensko himno.

Leta 2014 smo Prešernovo Zdravljico izdali tudi pri Muzejskem društvu Škofja Loka. Gre za ponatis izdaje, ki je nastala v partizanski tiskarni leta 1944, dopolnjuje pa jo besedilo soustvarjalca partizanske izdaje, lani preminulega arhitekta Toneta Mlakarja. Nekaj izvodov je še na voljo v spletni trgovini Muzejskega društva.