POVEZAVE

USTANOVE IN DRUŠTVA V ŠKOFJI LOKI
Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v Škofji Loki
Loški muzej Škofja Loka
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
Sokolski dom Škofja Loka
Turizem Škofja Loka 
Gimnazija Škofja Loka
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Škofjeloški pasijon

SORODNA DRUŠTVA:
Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Slovensko muzejsko društvo

OSTALE ZGODOVINSKE USTANOVE:
Znanstveno raziskovalni center ZRC SAZU
Muzej Železniki

OBČINE:
Občina Škofja Loka
Občina Železniki
Občina Gorenja vas Poljane
Občina Žiri

OSTALE ZANIMIVE POVEZAVE:
Združenje Europassion
Znameniti Ločani (avtor J. Antolin)
Znameniti Ločani (avtor Hawlina)
Friesing v Slovenskem spominu – povzetek
Škofja Loka – kdo te (ne) pozna
Škofja Loka velemesto – n’kol’ ni b’la pa n’kol ne bo!

USTANOVE IN DRUŠTVA V ŠKOFJI LOKI
Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota v Škofji Loki
Loški muzej Škofja Loka
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
Sokolski dom Škofja Loka
Turistično društvo Škofja Loka
Turizem Škofja Loka 
Gimnazija Škofja Loka
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Škofjeloški pasijon

SORODNA DRUŠTVA:
Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Slovensko muzejsko društvo

OSTALE ZGODOVINSKE USTANOVE:
Znanstveno raziskovalni center ZRC SAZU
Muzej Železniki

OBČINE:
Občina Škofja Loka
Občina Železniki
Občina Gorenja vas Poljane
Občina Žiri

OSTALE ZANIMIVE POVEZAVE:
Združenje Europassion
Skavtski steg grajskih zamorcev – Škofja Loka 1
Znameniti Ločani (avtor J. Antolin)
Znameniti Ločani (avtor Hawlina)
Friesing v Slovenskem spominu – povzetek
Škofja Loka – kdo te (ne) pozna
Škofja Loka velemesto – n’kol’ ni b’la pa n’kol ne bo!