POSTAVITEV DOPRSNEGA KIPA ŠKOFA ANDREJA KARLINA - NEDELJA, 4. 10. 2015 V STARI LOKI

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ob 150. obletnici posvetitve farne cerkve sv. Jurija bodo v Stari Loki postavili doprsni kip rojaka tržaško-koprskega in lavantinskega 

škofa dr. Andreja Karlina (1857 – 1933).

Mavčno predlogo za kip (na fotografiji) je leta 2007 izdelal akademski kipar Metod Frlic. Postavitev kipa je bila prvotno predvidena za Alejo znamenitih Ločanov, a ni bila uresničena.

S postavitvijo kipa škofa Karlina v kostanjevem drevoredu pod parkiriščem pri cerkvi sv. Jurija v Stari Loki pričenjajo s t.i. Parkom škofov, v katerem bodo v prihodnosti postavili kipe pomembnejših freisinških škofov, ki so Škofji Loki tudi dali ime.

Pobudnik postavitve kipa in zasnove Parka škofov je kulturno-zgodovinsko društvo Lonka v sodelovanju z Župnijskim zavodom sv. Jurija Stara Loka, Občino Škofja Loka in Krajevno skupnostjo Stara Loka – Podlubnik.

Pobudniki vabijo donatorje, da po svojih zmožnostih podprejo postavitev kipa.

Več o škofu dr. Andreju Karlinu, Parku škofov in ponudbi za donatorje v priloženi zgibanki: kip skofa Andreja Karlina – letak s povabilom donatorjem