POSNETEK BLAZNIKOVEGA VEČERA KREKOVO ZADRUŽNIŠTVO V POVEZAVI S SODOBNIM LASTNIŠTVOM ZAPOSLENIH NA SPLETNI STRANI SOCIALNE AKADEMIJE

Na spletni strani Socialne akademije si lahko ogledate posnetek Blaznikovega večera Krekovo zadružništvo v povezavi s sodobnim lastništvom zaposlenih, ki je bil v četrtek, 11. maja 2017 v Miheličevi galeriji v Kašči, ki smo ga pripravili v sodelovanju s kulturnim društvom Janez Evangelist Krek Selca bo 100-letnici Krekove smrti in 145-letnici ustanovitve prve zadruge  v Sloveniji v Ljutomeru.

IMG_0388

Zgodovinar dr. Žarko Lazarević, sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino, je v predavanju z naslovom: Janez Evangelist Krek in izgubljeni Bog predstavil zgodovinske okoliščine nastajanja zadružništva v Evropi in v Sloveniji konec 19. in v začetku 20. stoletja. Glavna protagonista zadružništva sta bila Mihael Vošnjak in Janez Evangelist Krek. 

dr. Žarko Lazarević: Janez E. Krek in Izgubljeni bog:

IMG_0394

Mag. Aleksander Igličar, je bil v predavanju z naslovom Lastništvo zaposlenih  – izgubljena priložnost za slovensko lastništvo podjetij ?  predstavil lastninsko preoblikovanje v kranjskem podjetju Iskraemeco, v katerem je od leta 1992 do 1995 vodil lastninsko preoblikovanje podjetja. Septembra 1994 je podjetje zaključilo lastninjenje in notranji lastniki (zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci) so postali 60-odstotni lastniki podjetja.

Predstavil je tudi izzive lastništva zaposlenih v Sloveniji, saj je bil od leta 2003 do 2005 direktor Zavoda DEZAP, ki ga je ustanovila slovensko združenje za lastništvo zaposlenih. V svojem predavanju je razvil tezo, da je bilo notranje lastništvo zaposlenih velika zgodovinska priložnost, da bi bili razpršeni slovenski lastniki pomembni lastnik slovenskih podjetij. Tudi zaradi tega, ker slovenska politika ni zagovarjala tega načinalastništva, je v nekaj več kot 20. letih le-to praktično izginilo.

V nekaterih podjetjih (npr. Etiketa Žiri, Tom Mirna na Dolenjskem, Domel Železniki, Gorenjski glas) pa se lastništvo zaposlenih uspešno razvija.

mag. Aleksander Igličar: Lastništvo zaposlenih:

IMG_0396

Za zaključek je loška umetnica Sanela Jahić predstavila avtorski film o lastništvu zaposlenih v podjetju Domel in Gorenjski glas.

IMG_0397

Na koncu večera sta Marija Volčjak, direktorica podjetja Gorenjski glas, in Stane Zgaga, upokojenec podjetja Domel Železniki, dodala nekaj misli o vzpostavitvi in razvoju lastništva zaposlenih v njunih podjetjih.