V četrtek, 10. novembra 2022, se je za vedno poslovil častni član našega društva dr. France Štukl (rojen 5. 9. 1942).

Po izobrazbi umetnostni zgodovinar in zgodovinar je bil na pravem mestu ob pravem času, ko sta se ločevali muzejska in arhivska stroka in postal prvi »samostojni« loški arhivist. Postavil je temelje škofjeloški enoti  Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

V Muzejsko društvo Škofja Loka se je vključil leta 1964 in bil imenovan v izvršni odbor. Več kot 45 let je bil član uredniškega odbora Loških razgledov. Ob njegovem poklicnem arhivskem delu je za Loške razglede napisal številne članke, v katerih je predstavljal obdelano arhivsko gradivo. Tudi terena ni zanemarjal. Svoje  prispevke je bogatil s povsem etnološkimi vsebinami. Vseskozi je ostal zvest tudi umetnostni zgodovini. Kot izvrsten vodič zahtevnejših skupin je svoja vodstva rad oplemenitil  z njemu lastno duhovitostjo. Njegove tri Knjige hiš I., II, III., v katerih je obdelal hiše v mestnem jedru, nekdanjih predmestjih in v Stari Loki so prave zakladnice podatkov o Loki in njenih prebivalcih.

Leta 2008 je postal častni član Muzejskega društva Škofja Loka (utemeljitev: 2008_Štukl-častno članstvo-utemeljitev ), leta 2012 je prejel Aškerčevo nagrado za življenjsko delo na področju arhivistike ter leta 2014 postal častni občan Občine Škofja Loka (utemeljitev: 2014_DR. F ŠTUKL_ ČASTNI OBČAN OBČINE ŠKOFJA LOKA )

Nekdanji predsednik Muzejskega društva Škofja Loka (1997-1999) in dolgoletni član uredniškega odbora Loških razgledov ostaja v naših srcih kot iskriv pripovedovalec in prava loška enciklopedija. Pogrešali bomo njegove zgodbe in bogastvo znanja, ki ga je tako rad delil. Z nami bo ostal tudi v zapisani besedi, njegova knjiga loških zgodb Strganke in postrganke je tik pred izidom.

Pogreb dragega pokojnika je bil v ponedeljek, 14. novembra 2022. Od njega smo se poslovili tudi v imenu Muzejskega društva Škofja Loka z nagovorom, ki ga je pripravila predsednica društva Helena Janežič: 2022_11_14 France Štukl

Bog mu daj večni mir in pokoj. Naj počiva v miru in večna luč naj mu sveti.